Top 15+ mẫu card visit tiếng Anh đẹp, đơn giản, ấn tượng

Hiện nay, có rất nhiều công ty có khách hàng nước ngoài hoặc công ty đa quốc gia thường sẽ sử dụng các mẫu card visit tiếng Anh. Nếu bạn đang tham khảo các mẫu card visit song ngữ có tiếng Anh thì hãy xem bài viết sau đây của in Hoàng Nam Sài Gòn bạn nhé.

Mẫu card visit tiếng Anh 01

Mẫu card visit tiếng Anh 01

Mẫu card visit tiếng Anh 02

Mẫu card visit tiếng Anh 02

Mẫu card visit tiếng Anh 03

Mẫu card visit tiếng Anh 03

Mẫu card visit tiếng Anh 04

Mẫu card visit tiếng Anh 04

Mẫu card visit tiếng Anh 05

Mẫu card visit tiếng Anh 05

Mẫu card visit tiếng Anh 06

Mẫu card visit tiếng Anh 06

Mẫu card visit tiếng Anh 07

Mẫu card visit tiếng Anh 07

Mẫu card visit tiếng Anh 08

Mẫu card visit tiếng Anh 08

Mẫu card visit tiếng Anh 09

Mẫu card visit tiếng Anh 09

Mẫu card visit tiếng Anh 10

Mẫu card visit tiếng Anh 10

Mẫu card visit tiếng Anh 11

Mẫu card visit tiếng Anh 11

Mẫu card visit tiếng Anh 12

Mẫu card visit tiếng Anh 12

Mẫu card visit tiếng Anh 13

Mẫu card visit tiếng Anh 13

Mẫu card visit tiếng Anh 14

Mẫu card visit tiếng Anh 14

Mẫu card visit tiếng Anh 15

Mẫu card visit tiếng Anh 15

Mẫu card visit tiếng Anh 16

Mẫu card visit tiếng Anh 16

Mẫu card visit tiếng Anh 17

Mẫu card visit tiếng Anh 17

Mẫu card visit tiếng Anh 18

Mẫu card visit tiếng Anh 18

Lời kết

Trên đây là tổng hợp các mẫu card visit tiếng Anh để bạn tham khảo. Nếu như bạn đang có nhu cầu thiết kế, đặt in các mẫu card visit tiếng Anh, hãy liên hệ in Hoàng Nam Sài Gòn theo hotline: 0979 199 579 nhé.