Top 10+ mẫu card visit thức ăn đẹp, đơn giản, ấn tượng

Hiện nay, các dịch vụ kinh doanh thức ăn, bán thức ăn cho động vật hiện nay thường sử dụng card visit để quảng bá thương hiệu của mình. Nếu bạn đang có ý định đặt các mẫu card visit thức ăn đẹp và đang cần tham khảo qua mẫu thì hãy xem bài viết sau đây của in Hoàng Nam Sài Gòn nhé.

Tổng hợp các mẫu card visit thức ăn đẹp, đơn giản, ấn tượng

Mẫu card visit thức ăn 01

Mẫu card visit thức ăn 01

Mẫu card visit thức ăn 02

Mẫu card visit thức ăn 02

Mẫu card visit thức ăn 03

Mẫu card visit thức ăn 03

Mẫu card visit thức ăn 04

Mẫu card visit thức ăn 04

Mẫu card visit thức ăn 05

Mẫu card visit thức ăn 05

Mẫu card visit thức ăn 06

Mẫu card visit thức ăn 06

Mẫu card visit thức ăn 07

Mẫu card visit thức ăn 07

Mẫu card visit thức ăn 08

Mẫu card visit thức ăn 08

Mẫu card visit thức ăn 09

Mẫu card visit thức ăn 09

Mẫu card visit thức ăn 10

Mẫu card visit thức ăn 10

Mẫu card visit thức ăn 11

Mẫu card visit thức ăn 11

Mẫu card visit thức ăn 12

Mẫu card visit thức ăn 12

Mẫu card visit thức ăn 13

Mẫu card visit thức ăn 13

Trên đây là các mẫu card visit thức ăn đẹp cho bạn tham khảo. Nếu bạn muốn thiết kế, đặt in các mẫu card thức ăn này, xin liên hệ in Hoàng Nam Sài Gòn theo hotline: 0979 199 579 nhé.